Solcellsparker

Tjäna pengar på olönsam mark - producera klimatsmart el

Har du markbitar du tycker ger för dålig avkastning, kanske delar av betesmark eller oanvänd åkermark? Är de på ett till tre hektar och ligger i skuggfria söderlägen? Då kan de passa perfekt för produktion av klimatsmart el.

Genom att bygga solcellsanläggningar på obrukad eller lågproduktiv mark, hjälper vi markägare göra olönsam mark lönsam. Samtidigt som de ökar sin avkastning, bidrar de till klimatsmart elproduktion.

Det kan du också göra. Vi tar hand om hela processen från förstudie till fungerande anläggning, så du behöver inte engagera dig mer än nödvändigt.

 

Solcellspark

 

 

Välj det alternativ som passar dig bäst

Du äger anläggningen och vi bygger den:

Vi sköter hela processen från ansökan om investeringsbidrag, projektering, framtagning av offert och anläggningsbygge till att vara behjälpliga med att teckna nät- och elavtal samt driftsättning av anläggningen.

Du arrenderar ut din mark och vi bygger en anläggning som vi äger:

Vi tecknar ett 41-årigt arrendeavtal, där det årliga arrendet baseras på antalet solpaneler. Vid avtalets undertecknande betalar vi ett engångsarrende och ytterligare ett engångsarrende, när anläggningen är färdigbyggd. 

Engångsarrendet är baserat på anläggningens storlek.

 

Så här går det till

På marken bygger vi en solcellsanläggning, där den som äger solcellsparken står för anläggnings- och underhållskostnaderna. Solpanelerna placeras på vårt patenterade vajerbärverk, som är cirka en och en halv meter högt. Denna typ av anläggning har visat sig passa väldigt bra att kombinera med att ha som fårhage, då fåren kan beta fritt runt bärverket och söka skydd under panelerna. Solcellsanläggningen behöver alltså inte begränsa markanvändningen - tvärtom.

 

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig göra olönsam mark lönsam, kontakta oss så berätta vi mer. Du kan även se tidigare anläggningar vi byggt under referensanläggningar.

Våra kunder

Solceller

"Mycket trevligt samarbete och hela tiden med en inställning att kostnadsoptimera hela projektet. Alltid väldigt positiva nya framkomliga vägar."

 

- Henrik Sjölin, Fastighetsutvecklingsansvarig

Svenska Hus AB

Parkpaneler

"För oss på Svenska Hus var det ett självklart beslut. Vi ser det som en långsiktig investering som kommer öka både vår kompetens och affär"

 

– Daniel Massot, VD Svenska Hus AB