Takanläggningar

Gör taket till en del av energisystemet

Vill du sänka elkostnaderna och minska klimatavtrycket? Har du industribyggnader, lager, stall, maskinhallar eller flerbostadshus med stora, platta eller lutande tak? Då kan solceller på taket bli en mycket lönsam investering för dig.

Vi levererar nyckelfärdiga solcellsanläggningar till industrier och lager, lantbruk och flerbostadshus. De blir en integrerad del av verksamhetens energisystem och sänker elkostnaden, höjer fastighetsvärdet och stärker verksamhetens miljöprofil.

I till exempel en industrifastighet levererar solcellerna energi till produktionen, men hjälper också till att kapa dyrbara energitoppar vid till exempel uppstart. I andra byggnader kan det till och med bli överskottsel, som genererar intäkter.

Förutom att du sänker energikostnaden får du också ett stabilt elpris för den el du måste köpa. Det vanliga är ett elpris som är säkrat 30-40 år framåt i tiden.

På ett platt tak är montaget förhållandevis enkelt och den energiupptagande ytan stor. En solcellsanläggning kräver dessutom minimalt med underhåll, vilket bidrar till att göra investeringen både lönsam och bekymmersfri. Det har många verksamheter upptäckt.

Solpaneler

 

 

Från förstudie till nyckelfärdigt energisystem

Vår utgångspunkt är att det skall vara enkelt, tryggt, ekonomiskt och klimatsmart att investera i en solcellsanläggning från oss. Vi är specialiserade på större takanläggningar för industrier, lager, flerbostadshus och liknande. Det vi levererar är nyckelfärdiga energisystem och vi tar ansvar för hela processen från förstudie till fungerande energisystem. Du får en driftsatt anläggning, klar att leverera billig, klimatsmart el till din verksamhet.

Vår väl beprövade arbetsmodell ger dig trygghet genom hela projektet:

-Förstudie och behovsanalys  Förslag till lösning  Investeringskalkyl  Offert och projektplan  Genomförande  Slutbesiktning

Eftersom vi är leverantörsoberoende, kan vi alltid välja den helhetslösning som passar dina speciella förutsättningar bäst. Som totalentreprenör tar vi ansvar för din anläggning även efter att den driftsatts. Skulle det uppstå driftsproblem eller garantifrågor, är det till oss du vänder dig - även om det gått flera år sedan installationen gjordes.

Hör av dig till oss, så gör våra experter en projektering utifrån dina specifika förutsättningar. Du kan även se tidigare anläggningar vi byggt under referensanläggningar.

Våra kunder

Brodalsvägen

"Mycket trevligt samarbete och hela tiden med en inställning att kostnadsoptimera hela projektet. Alltid väldigt positiva nya framkomliga vägar."

 

- Henrik Sjölin, Fastighetsutvecklingsansvarig

Svenska Hus AB

 

 

Parkpaneler

"För oss på Svenska Hus var det ett självklart beslut. Vi ser det som en långsiktig investering som kommer öka både vår kompetens och affär"

 

– Daniel Massot, VD Svenska Hus AB